Voorwaarden

Voorwaarden

Onze medewerkers voeren de werkzaamheden uit volgens de hoogste kwaliteitsnormen. Op deze kwaliteitsnormen worden wij getoetst door onze beroepsorganisatie, het NBA (voorheen NIVRA). Op onze diensten zijn de algemene voorwaarden van het NBA van toepassing.

Klachtenregeling

Heeft u om wat voor reden dan ook toch een klacht die betrekking heeft op onze dienstverlening, dan stellen wij het zéér op prijs indien u dit persoonlijk aan ons kenbaar maakt. Uiteraard geniet het onze voorkeur om hierover telefonisch door u benaderd te worden en het in onderling overleg op te lossen.

In de klachtenregeling zetten wij de te volgen procedure in geval u uw klacht formeel wilt indienen, uiteen. U kunt hiervoor het volgende klachtenformulier gebruiken.

Klokkenluidersregeling

Aangezien kwaliteit en betrouwbaarheid belangrijk zijn voor MPR Accountants heeft zij een klokken-luidersregeling in het leven geroepen. In de klokkenluidersregeling is beschreven hoe eventuele misstanden kunnen worden gemeld en hoe hier dient te worden omgegaan.