Nieuws

De Eerste Kamer heeft op 19 december 2017 ingestemd met het belastingplan voor 2018. De wijzigingen heeft betrekking tot het gebied van loonbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, schenk- en erfbelasting, autobelastingen, belastingen op milieugrondslag, btw en accijns. Op onderstaande link treft u een circulaire geplaatst door het...