Salarisadministratie

Werknemers worden door u beloond in geld en in natura. Loonbelastingen, sociale verzekeringen en een duidelijk arbeidsvoorwaardenpakket zijn hierbij van belang. Het is echter niet altijd helder of, wanneer en hoe beloningen en vergoedingen moeten worden betrokken in de loonheffing. De regelgeving op het gebied van loonbelasting is gedetailleerd en heeft bijzondere regelingen onder andere ten aanzien van pensioenen en optie- en spaarregelingen. Belangrijk te weten hierbij is dat de Belastingdienst regelmatig controleert of voldaan wordt aan alle wettelijke verplichtingen. MPR accountants kan u van dienst zijn bij ondersteuning bij controles door de Belastingdienst op het gebied van de loonheffingen en, mocht het zover komen, het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures.

Wij beoordelen graag uw secundaire arbeidsvoorwaarden zoals kostenvergoedingsregelingen, werknemersparticipatieplannen en pensioenregelingen op fiscale houdbaarheid. Verder mag u verwachten dat wij u proactief informatie verstrekken over wijzigingen in de regelgeving en de gevolgen voor de (afspraken tussen) werkgever en de werknemers. Tevens kunnen wij periodieke scans van de salarisadministratie ten aanzien van de juiste toepassing van de wettelijke voorschriften uitvoeren. Door ons in de arm te nemen kunt u onaangename verrassingen in de vorm van naheffingen die tot vijf jaar in het verleden kunnen worden opgelegd, en de daarmee samenhangende kosten van boetes, rente en bruteringen, vermijden.

Bent u benieuwd wat MPR Accountants voor u kan betekenen, neem dan contact met ons op.