Onze Filosofie

Onze filosofie is cliëntgericht denken en handelen waardoor u als cliënt altijd centraal staat. De expertise, kennis en kunde van onze professionals is hierbij van enorm veel waarde.

Onze professionals combineren niet alleen de aanwezige expertise en kennis maar weten ook hun verschillende achtergronden, zienswijzen en culturen met elkaar te verweven. Nauwe samenwerking en verbandlegging vormen de hoeksteen van onze cliëntgerichte oplossingen. De professionals van MPR Accountants kijken letterlijk en figuurlijk over grenzen heen. Deze manier van werken onderscheidt ons.

Wellicht overweegt u een relatie met MPR Accountants of heeft u al een bestaande relatie met ons. In het laatste geval hebt u reeds ervaring gehad met de wijze waarop wij onderscheidend zijn ten aanzien van onze producten en diensten. In dat licht zult u ook gemerkt hebben welk voordeel dit heeft; het beoogde resultaat bereikt door een prettige persoonlijke samenwerking.

Verbanden zien en connecties maken is onze aanpak. Na een goede inventarisatie van uw vraagstuk waarbij wij één en al oor zijn, komen wij tot een zo goed mogelijke oplossing waarin wij verschillende invalshoeken zullen benutten. Wij gebruiken onze (internationale) expertise en kennis op het gebied van fiscaliteit en accountancy, hierbij de best practices inzettend. Uiteraard zullen wij u hierbij willen betrekken, aangezien onze ervaring leert dat alleen gezamenlijk tot de beste oplossing gekomen kan worden. Hiertoe streven wij naar een langdurige relatie met de cliënt. Deze relatie zal dus ook door ons zorgvuldig onderhouden worden.

Wat kunt u van MPR Accountants verwachten?

  • Kennis en benutting van best practices
  • Nauwe samenwerking indien gewenst
  • Kennis en expertise ook in uw marktsector
  • Langdurige relaties
  • Transparante en scherpe tarieven